Người công dân Việt Nam tối đa được mang mấy quốc tịch? A. 1 B. 3 C. 4 D. 5

Question

Người công dân Việt Nam tối đa được mang mấy quốc tịch?
A. 1
B. 3
C. 4
D. 5

in progress 0
Autumn 2 tuần 2021-08-30T16:44:35+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T16:46:04+00:00

  ĐÁP ÁN :

  VỀ NGUYÊN TẮC,CÔNG DÂN VIỆT NAM CHỈ ĐƯỢC PHÉP MANG MỘT QUỐC TỊCH.

  NHƯNG TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ, VIỆT NAM VẪN CHO PHÉP CÔNG DÂN ĐƯỢC MANG 2 QUỐC TỊCH.

  ĐÁP ÁN:A.1 QUỐC TỊCH

  CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA^^

  0
  2021-08-30T16:46:24+00:00

  Người công dân Việt Nam tối đa được mang mấy quốc tịch?

  A. 1

  B. 3

  C. 4

  D. 5

  Về nguyên tắc, công dân Việt Nam chỉ được mang một quốc tịch. Nhưng trong một số trường hợp ngoại lệ, Việt Nam vẫn cho phép công dân được mang 2 quốc tịch theo Luật Quốc tịch có hiệu lực từ 1.7.2009.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )