người đi xe máy từ A đến b mất 6 giờ giờ từ b đến A người đó đi với vận tốc ốc nhanh hơn 4 km h lên chỉ mất 5 giờ giờ tính quãng đường AB

Question

người đi xe máy từ A đến b mất 6 giờ giờ từ b đến A người đó đi với vận tốc ốc nhanh hơn 4 km h lên chỉ mất 5 giờ giờ tính quãng đường AB

in progress 0
Mary 3 tháng 2021-09-19T18:34:25+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T18:35:48+00:00

  Gọi độ dài quãng đường AB là x (km) (x>0):

  Vận tốc lúc đi là x/ km/h

  Vận tốc lúc về là x/ km/h

  Theo bài ra ta có PT:

  $\frac{x}{6}$  + 4 =$\frac{x}{5}$ 

  => $\frac{5x}{30}$ +$\frac{120}{30}$  = $\frac{6x}{30}$ 

  => 5x + 120 = 6x

  => x   = 120 (TM)

  Vậy quãng đường AB dài 120km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )