người kinh doanh cần phải chấp hành những quy định gì? Cho ví dụ cụ thể mọi người giúp em với…

Question

người kinh doanh cần phải chấp hành những quy định gì? Cho ví dụ cụ thể
mọi người giúp em với…

in progress 0
Madelyn 2 tuần 2021-08-21T17:01:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T17:02:59+00:00

  Người kinh doanh phải có giấy phép kinh doanh theo quy định của nhà nước.không được tự ý kinh doanh mà chưa có sự cho phép của nhà nước và phải nộp thuế theo quy định của nhà nước.phải đảm bảo an toàn nếu đó là đồ ăn

  VD: kinh doanh các mặt hàng đồ dùng thích hợp như đồ ăn,quần áo,giày dép,….

  0
  2021-08-21T17:03:04+00:00

  Điều kiện về giấy phép kinh doanh

  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

  Điều kiện về chứng chỉ hành nghề

  Điều kiện về vốn pháp định

  Một số điều kiện khác

  – Văn bản xác nhận kinh nghiệm làm việc;

  – Phải lập dự án và được phê duyệt chủ trương đầu tư, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập công ty để bắt đầu kinh doanh.

  – Các điều kiện mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới các hình thức văn bản quy định.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )