Người ta xây ba bể nước hình lập phương, có các cạnh tỉ lệ nghịch với `5;6;10` . Biết tổng thể tích ba bể là `460000` lít nước . Tìm số đo một cạnh củ

Question

Người ta xây ba bể nước hình lập phương, có các cạnh tỉ lệ nghịch với `5;6;10` . Biết tổng thể tích ba bể là `460000` lít nước . Tìm số đo một cạnh của mỗi bể nước .

in progress 0
Eliza 2 tuần 2021-11-28T13:26:33+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:27:55+00:00

  Lời giải:

  Bài 1:                                                Giải

  Bài làm có sẵn

  *No copy*

  XIN VOTE 5SAO VÀ CTRLHN

  @Sankochan

   

  0
  2021-11-28T13:28:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải

  5a=6b=10c

  V1+V2+V3= a³+b³+c³=a³+(5a/^6)³+(a/2)³=460000

  →a=30, b=25, c=15

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )