người ta xây một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có kích thước phòng là chiều dài 4,8m , chiều rộng 4,2m, chiều cao 40 dm. Sau đó họ quét vôi trần nh

Question

người ta xây một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có kích thước phòng là chiều dài 4,8m , chiều rộng 4,2m, chiều cao 40 dm. Sau đó họ quét vôi trần nhà và các bức tường cả phía trong và ngoài phòng. Tính S cần quét vôi, biết rằng diện tích các cửa bằng 20% diện tích trần nhà.

in progress 0
Eloise 2 tuần 2021-07-09T22:50:42+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:52:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Diện tích xung quanh căn phòng là:

  $2×(4,8+4,2)×4=72(m^2)$

  Diện tích trần nhà:

  $4,8×4,2=20,16(m^2)$

  Diện tích cửa:

  $20$%$×20,16=4,032(m^2)$

  Diện tích cần quét vôi:

  $72+20,16-4,032=88,128(m^2)$

  Xin hay nhất!!!

  0
  2021-07-09T22:52:23+00:00

  Đổi 40 dm= 4m
  diện tích trần nhà là:
  4,8×4,2= 20,16(m2)
  Diện tích các cửa là:
  20,16×20%= 4,032(m2)
  Diện tích các bức tường là:
  (4,8+4,2)x2x2,4-40,32×2=135,936(m2)
  Diện tích phần quét vôi là:
  135,936+20,16= 156,096(m2)
  Đáp số:156,096 m2
  m2 là mét vuông
  Mình vừa làm câu này xong

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )