Người ta cắt đi 8/13 cuộn dây điện thì còn lại 15m.Hỏi lúc đầu cuộn dây điện dài bao nhiêu mét ?

Question

Người ta cắt đi 8/13 cuộn dây điện thì còn lại 15m.Hỏi lúc đầu cuộn dây điện dài bao nhiêu mét ?

in progress 0
Julia 3 tháng 2021-09-13T16:20:18+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:21:24+00:00

  Hỏi lúc đầu cuộn dây điện dài số mét là:

   15 : ( 1 – $\frac{8}{13}$ ) = 39 ( m )

     Đáp số: 39 m 

   

  0
  2021-09-13T16:22:08+00:00

  Phân số chỉ số phần cuộn dây còn lại sau khi cắt là :
     1 – 8/13 = 5/13 ( cuộn dây )
  Lúc đầu cuộn dây dài :
     15 : 5/13 = 39 ( m )
            Đáp số : 39m.

     <no coppy>

       Xin ctrlhn    

                              @changg

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )