Người ta cộng 5 số và chia cho 5 thì được 138. Nếu xếp các số theo thứ tự lớn dần thì cộng 3 số đầu tiên và chia cho 3 sẽ được 127, cộng 3 số cuối và

Question

Người ta cộng 5 số và chia cho 5 thì được 138. Nếu xếp các số theo thứ tự lớn dần thì cộng 3 số đầu tiên và chia cho 3 sẽ được 127, cộng 3 số cuối và chia cho 3 sẽ được 148. Bạn có biết số đứng giữa theo thứ tự trên là số nào không? huhu giúp gấp

in progress 0
Gabriella 3 tuần 2021-11-19T14:49:55+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T14:50:59+00:00

  Đáp án:135

   

  Giải thích các bước giải:138 là tổng trung bình của 5 số, nên tổng 5 số là 138×5=690

  Tổng của 3 số đầu tiên là 127×3=381

  Tổng của 3 số cuối là 148×3=444

  tổng của 2 số đầu tiên là 690-444=246

  Số ở giữa là số thứ 3 nên số đứng ở giữa là 381-246=135

   

  0
  2021-11-19T14:51:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

      138 là trung bình cộng của 5 số, nên tổng 5 số là:

                  138 x 5 = 690

      Tổng của ba số đầu tiên là:

             127 x 3 = 381

      Tổng của ba số cuối cùng là:

            148 x 3 = 444

      Tổng của hai số đầu tiên là:

            690 – 444 = 246

      Số ở giữa là số đứng thứ ba, nên số ở giữa là:

           381 – 246 = 135

                            Đáp số : 135 

  Chúc bn học tốt ! 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )