người ta đóng 1 thùng gỗ hình lập phương có cạnh 4,5 dm a) tính diện tích gỗ để đóng chiếc thùng đó b) tính tiền mua gỗ biết cứ 10 dm2 có giá 45000 đ

Question

người ta đóng 1 thùng gỗ hình lập phương có cạnh 4,5 dm
a) tính diện tích gỗ để đóng chiếc thùng đó
b) tính tiền mua gỗ biết cứ 10 dm2 có giá 45000 đồng

in progress 0
Melody 1 giờ 2021-10-09T23:49:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:51:08+00:00

                                   Bài giải 

             Diện tích gỗ đóng thùng là :

                       4,5 × 4,5 × 6 = 121,5 ( dm3 ) 

             Số tiền mua gỗ là : 

                 121,5 : 10 × 45000 = 546750 ( đồng )

     

  0
  2021-10-09T23:51:12+00:00

  a) diện tích gỗ để đóng chiếc thùng đó là :

    4,5 x 4,5 x 6 =121,5 (dm2)

  b) số tiền mua gỗ là :

    121,5 : 10 x 45000 = 546.750 (đồng )

                                đáp số : a) 121,5 dm2

                                              b) 546.750 đồng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )