người ta đốt cháy 6,5 gam kẽm trong không khí ( tác dụng vs khí oxi) thu đc kẽm oxit (ZnO) a/ viết pthh b/tính thể tích khí oxi (đktc) c/ tính khối lư

Question

người ta đốt cháy 6,5 gam kẽm trong không khí ( tác dụng vs khí oxi) thu đc kẽm oxit (ZnO)
a/ viết pthh
b/tính thể tích khí oxi (đktc)
c/ tính khối lượng kẽm oxit tạo thành.
d/ tính thể tích không khí biết rằng V $V_{O2}$ =1/5 $V_{kk}$

in progress 0
Kennedy 4 tháng 2021-07-29T10:47:03+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:48:05+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  a. `-` `2Zn + O_2 \overset{t^o}\to 2ZnO` 

  b. `-` `$n_{Zn}$ `=` $\dfrac{6,5}{65}$ `= 0,1` `(mol)` 

  `-` Theo phương trình $n_{O_2}$ `= 0,05` `(mol)` 

  `->` $V_{O_2(đktc)}$ `= 0,05 × 22,4 = 1,12` `(l)`

  c. Ta có $V_{O_2(đktc)}$ `=` $\dfrac{1}{5}$$V_{kk}$ 

  `->` $V_{kk}$ `= 1,12 × 5 = 5,6` `(l)`

  0
  2021-07-29T10:48:09+00:00

  `n_{Zn}=\frac{6,5}{65}=0,1(mol)`

  `a)` Phương trình:

  `2Zn+O_2\overset{t^o}{\to}2ZnO`

  `01`  __   `0,05`     __     `0,1`      `(mol).`

  `b)` `V_{O_2}=0,05.22,4=1,12(l)`

  `c)` `m_{ZnO}=0,1.81=8,1g`

  `d)` Do `V_{O_2}=\frac{1}{5}V_{(kk)}`

  `=> V_{(kk)}=5.V_{O_2}=5.1,12=5,6(l)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )