Người Ta dùng 33,6 lit Khí hidro (đktc) Để Khử sắt (lll) oxit theo sơ đồ : Fe2o3+H2——–> Fe + H2O tín

Question

Người Ta dùng 33,6 lit Khí hidro (đktc) Để Khử sắt (lll) oxit theo sơ đồ :
Fe2o3+H2——–> Fe + H2O
tính khối lượng Fe2O3 đã bị khử
( C=12,S=32,Fe=56,H=1,O=16)

in progress 0
Adalynn 1 năm 2021-08-14T19:38:25+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T19:39:29+00:00

  Đáp án:

   80g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  F{e_2}{O_3} + 3{H_2} \xrightarrow{t^0} 2Fe + 3{H_2}O\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{V}{{22,4}} = \dfrac{{33,6}}{{22,4}} = 1,5\,mol\\
  {n_{F{e_2}{O_3}}} = \dfrac{{1,5}}{3} = 0,5\,mol\\
  {m_{F{e_2}{O_3}}} = n \times M = 0,5 \times 160 = 80g
  \end{array}\)

  0
  2021-08-14T19:39:47+00:00

  Đáp án:

  $m_{Fe_2O_3}=80g$ 

  Giải thích các bước giải:

  $n_{H_2}=\dfrac{33.6}{22.4}=1.5(mol)$

  $PTHH:Fe_2O_3+3H_2\xrightarrow{t^o} 2Fe+3H_2O$ 

  $Theopt:n_{Fe_2O_3}=\dfrac{1}{3}n_{H_2}=\dfrac{1}{3}\times1.5=0.5(mol)$

  $m_{Fe_2O_3}=0.5\times160=80(g)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )