người ta dùng 35% diện tích miếng đất hình thang có trung bình cộng hai đáy là 240 dm chiều cao 25 dm để đào ao diện tích để đào ao là bao nhiêu mét v

Question

người ta dùng 35% diện tích miếng đất hình thang có trung bình cộng hai đáy là 240 dm chiều cao 25 dm để đào ao diện tích để đào ao là bao nhiêu mét vuông

in progress 0
Athena 1 tháng 2021-11-10T20:51:02+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:52:20+00:00

  Đáp án:

  $21\;m^2$

  Giải thích các bước giải:

  Đổi $240dm=24m$

         $25dm=2,5m$

  Diện tích của miếng đất hình thang là:

            $24\times 2,5=60(m^2)$

  Diện tích để đào ao là:

            $60\times 35:100=21(m^2)$

  Đáp số: $21\;m^2$

  0
  2021-11-10T20:52:37+00:00

   Tổng độ dài `2` đáy là :

    `240 xx 2 = 480` ( m )

   Diện tích miêng đất hình thang là :

    `{480xx2,5}/2` `=` `60` ( `m^2` )

   Diện tích phần đất để đào ao là :

    `{60xx35}/100 = 21` ( `m^2` )

                           Đáp số : `21` `m^2` 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )