người ta dùng gạch men hình chữ nhật có chiều dài 25 cm rộng 20 cm để ốp tường một căn phòng với chiều dài 10,6 m rộng 5,8 m cao 4 m có một cửa ra vào

Question

người ta dùng gạch men hình chữ nhật có chiều dài 25 cm rộng 20 cm để ốp tường một căn phòng với chiều dài 10,6 m rộng 5,8 m cao 4 m có một cửa ra vào rộng 1,2 m dài 2,25 m và hai cửa sổ mỗi cửa rộng 1,8 m dài 1,25 m phần gạch vữa không đáng kính tính diện tích gạch ốp tường

in progress 0
Amaya 4 ngày 2021-12-07T00:29:58+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T00:31:01+00:00

  * là dấu nhân

  diện tích xquanh của căn phồng là

  (6,5+5)*2*3=69(m)

  Diện tích 1 viên gạch là

  0,4*4=1,6(m2)

  Số viên gạch đẻ ốp tường là

  (69-21,

  0
  2021-12-07T00:31:21+00:00

  Diện tích 1 viên gạch là :

  25 × 20 = 500 cm² 

  Diện tích cả căn phòng là :

  2 ×4 ×( 10,6 +5,8 ) = 131,2 m² =  131200 cm²

  Diện tích của cửa ra vào là :

  1,2 × 2,25 = 2,7 m² = 2700 cm²

  Diện tích 2 của sổ là :

  2 × 1,8 × 1,25 = 4,5 m² = 4500 cm²

  Diện tích tường là :

  131200 – 4500 – 2700 = 124000 cm²

  Số viên gạch cần là :

  124000 ÷ 500 = 248 viên 

  Đáp số : 248 viên

  Mình chưa hiều đề nên mk làm theo cách cảu mk nha ! 

  Cho mk ctlhn nha ! <3????????

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )