Người ta dùng lực kéo 200N để đưa một vật có khối lượng 40kg lên cao 2m bằng mặt phẳng nghiêng. a) tính công phải dùng để đưa vật lên cao. b) tình chi

Question

Người ta dùng lực kéo 200N để đưa một vật có khối lượng 40kg lên cao 2m bằng mặt phẳng nghiêng.
a) tính công phải dùng để đưa vật lên cao.
b) tình chiều dài của mặt phẳng nghiêng.
c) thực tế có ma sát, lực kéo của vật là 250N. tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng

in progress 0
Caroline 3 tháng 2021-09-09T15:23:28+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T15:24:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Công dùng để đưa vật lên cao 

  Aci =Ap=p.h=400.2 =800

  B) chiều dài của mp nghiêng 

  Thro định lí bảo toàn công ta có A1=A2

  =>p.h = f.l

  =>p.h/f = 800÷200=4m

  C) trong thực tế F = 250 

  Công thực hiện khi dùng mp nhbieeng 

  Atp=f.l=250×4=1000j

  Hiẹu suát mp nghiêng 

  H=ai/atp= Fs / Fs’ = f/f’ 200/250=80%

  0
  2021-09-09T15:25:25+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.A = 800J\\
  b.s = 4m\\
  c.H = 80\% 
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  a.

  Công đề đưa vật lên cao là:

  \(A = Ph = 10mh = 10.40.2 = 800J\)

  b.

  Chiều dài mặt phẳng nghiêng là:

  \(A = Fs \Rightarrow s = \frac{A}{F} = \frac{{800}}{{200}} = 4m\)

  c.

  Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là:

  \(H = \frac{{{A_i}}}{{{A_{tp}}}} = \frac{{Fs}}{{F’s}} = \frac{F}{{F’}} = \frac{{200}}{{250}} = 80\% \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )