người ta dùng mặt phẳng nghiêng dài 4m để khéo vật nặng khối lượng 300kg lên cao 2,5m với lực kéo là 2000N. Tính lực ma sát tác dụng lê vật

Question

người ta dùng mặt phẳng nghiêng dài 4m để khéo vật nặng khối lượng 300kg lên cao 2,5m với lực kéo là 2000N. Tính lực ma sát tác dụng lê vật

in progress 0
Ariana 1 tháng 2021-08-06T22:03:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T22:05:04+00:00

  Đáp án:

  $F_{ms}=125N$

  Giải thích các bước giải:

  Trọng lượng của vật

  $P=10.m=10.300=3000N$

  Công có ích để kéo vật 

  $A_i=P.h=3000.2,5=7500J$

  Công toàn phần để kéo vật theo mặt phẳng nghiêng

  $A_{tp}=F.l=2000.4=8000J$

  Công hao phí do lực ma sát sinh ra

  $A_{hp}=A_{tp}-A_i=8000-7500=500J$

  Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng

  $A_{hp}=F_{ms}.l$

  $\Rightarrow F_{ms}=\dfrac{A_{hp}}{l}=\dfrac{500}{4}=125N$

  0
  2021-08-06T22:05:27+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l} l=4m \\ m=300kg \\ h=2,5m \\ F’=2000N \end{array}$

  Trọng lực của vật là:

  $P=10.m=10.3000=3000(N)$

  Theo định luật về công, ta có: $A_1=A_2$

  $⇔P.h=F.l$

  $⇔F=\dfrac{P.h}{l}=\dfrac{3000.2,5}{4}=1875(N)$

  Lực ma sát tác dụng lên vật là:

  $F_{ms}=F’-F=2000-1875=125(N)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )