Người ta dùng máy biến thế làm tăng hiệu điện thế để tải điện năng đi xa. Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 160 vòng, cuộn thứ cấp có 800 vòng. Hiệu điệ

Question

Người ta dùng máy biến thế làm tăng hiệu điện thế để tải điện năng đi xa. Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 160 vòng, cuộn thứ cấp có 800 vòng. Hiệu điện thế xoay chiều đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp là 380V.
a/. Tìm hiệu điện thế xoay chiều ở hai đầu cuộn thứ cấp.
b/. Điện trở của cả đường dây là 361 . Công suất điện là 500 W. Tìm công suất hao phí vì tỏa nhiệt trên đường dây tải điện.

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-10-19T15:13:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T15:14:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   N1=160 vòng             U1=380V

   N2=800 vòng             U2 =?V

  a>Hiệu điện thế xoay chiều ở 2 đầu cuộn thứ cấp:

      $\frac{N1}{N2}$ =$\frac{U1}{U2}$ 

  ⇒U2=$\frac{U1.N2}{N1}$ =(380.800)/160=1900 V

  b>Công suất hao phí vì toả nhiệt trên đường dây điện là:

  Php=R.(P²/U²)=361.(500²/1900²)=25 W

  0
  2021-10-19T15:15:01+00:00

  Đáp án:

   a. 1900V

  b. 25W

  Giải thích các bước giải:

  \[\begin{array}{l}
  a.\frac{{{n_2}}}{{{n_1}}} = \frac{{{U_2}}}{{{U_1}}} \Rightarrow {U_2} = 380.\frac{{800}}{{160}} = 1900\left( V \right)\\
  b.{p_{hp}} = {\left( {\frac{P}{{{U_2}}}} \right)^2}R = {\left( {\frac{{500}}{{1900}}} \right)^2}.361 = 25\left( {\rm{W}} \right)
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )