Người ta dùng một cần cẩu để nâng một thùng hàng có khối lượng 2500 kg lên độ cao 12 m. Tính công thực hiện được trong trường hợp này.

Question

Người ta dùng một cần cẩu để nâng một thùng hàng có khối lượng 2500 kg lên độ cao 12 m. Tính công thực hiện được trong trường hợp này.

in progress 0
Reagan 1 tháng 2021-07-30T03:26:14+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:27:47+00:00

  Đáp án:

   `A=300000J`

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt:

  `m=2500kg=>P=10.m=10.2500=25000(N)`

  `h=12m`

  Giải:

  Công để cần cẩu nâng một thùng hàng lên là:

  `A=F.s=P.h=25000.12=300000(J)`

  0
  2021-07-30T03:28:13+00:00

  Đáp án:

  Công thực hiện được: 300000J

  Giải thích các bước giải:

  Đổi: 2500 kg= 2500.10 =25000 N

  Công thực hiện được trong trường hợp này: A=P.h=25000.12=300000 (J)

  Vậy công thực hiện được trong trường hợp này là 300000J

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )