Người ta dùng một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1100 vòng cuộn thứ cấp 2500 vòng để truyền đi một công suất điện 1000kW . Biết hiệu điện thế đặt ở hai đ

Question

Người ta dùng một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1100 vòng cuộn thứ cấp 2500 vòng để truyền đi một công suất điện 1000kW . Biết hiệu điện thế đặt ở hai đầu cuộn sơ cấp là 2200V .
a)máy biến thế trên là tăng thế hay hạ thế ?. b)tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp ? .
c) tính công suất hao phí toả nhiệt trên đường dây( biết điện trở toàn bộ đường dây là 249 ôm )

in progress 0
aikhanh 3 tháng 2021-09-21T03:23:06+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T03:24:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)  máy ở trên là máy tăng thế . Vì n và U là 2 đại lượng tỉ lệ thuận nên n2>n1 nên đây là máy tăng thế. 

  b)  HĐT ở đầu cuộn thứ cấp là :

  U1/U2 = n1/n2

  ➩U2 = n2×U1/n1

  ➩U2 = 2500 × 2200/1100

  ➩U2 = 5000V. 

  c)  Công suất hao phí trên đường dây tải điện là :

  Php = P²×R/U²

  ➩Php = 1000000²×249/5000²

  ➩Php = 9960 Kw

  0
  2021-09-21T03:24:55+00:00

  Đáp án:

  a. Máy tăng thế.

  b. 5000V

  c. 9 960 000W 

  Giải thích các bước giải:

  a.  Máy này là máy tăng thế vì có số vòng cuộn thứ cấp lớn số vòng cuộn sơ cấp.

  b. HIệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là:

  \[\frac{{{U_2}}}{{{U_1}}} = \frac{{{n_2}}}{{{n_1}}} = \frac{{2500}}{{1100}} = \frac{{25}}{{11}} \Rightarrow {U_2} = \frac{{25}}{{11}}{U_1} = 5000V\]

  c. Công suất hao phí trên đường dây dẫn điện:

  \[{P_{hp}} = {I^2}R = \frac{{{{1000000}^2}}}{{{{5000}^2}}}.249 = 9960000W\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )