Người ta xếp 187 250 cái áo vào các hộp, mỗi hộp 8 áo. Hỏi có thể xếp được vào nhiều nhât bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái áo?

Question

Người ta xếp 187 250 cái áo vào các hộp, mỗi hộp 8 áo. Hỏi có thể xếp được vào nhiều nhât bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái áo?

in progress 0
Autumn 1 tháng 2021-09-11T00:04:42+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T00:06:08+00:00

  Ta có: 187250 : 8  = 23406 (dư 2)

  Vậy xếp được vào 23406 hộp và thừa 2 áo

   

  0
  2021-09-11T00:06:27+00:00

  Có thể xếp được vào nhiều nhất số hộp và còn thừa số cái áo là:

    187 250 : 8= 23 406(dư 2)

  ⇒ Có thể xếp được vào nhiều nhất 23 406 hộp và còn thừa 2 cái áo.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )