Người ta xếp các hình lập phương 1 dm3 vào một cái hộp hình hộp chữ nhật có chiều dài 0,6 m , chiều rộng 1/2 m , chiều cao 4 dm . Hỏi có thể xếp được

Question

Người ta xếp các hình lập phương 1 dm3 vào một cái hộp hình hộp chữ nhật có chiều dài 0,6 m , chiều rộng 1/2 m , chiều cao 4 dm . Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1 dm3 để đầy cái hộp đó ?

in progress 0
Reese 3 tuần 2021-11-17T07:23:33+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T07:25:04+00:00

  Đổi: 0,6m = 6dm

         1/2m = 5dm

  Thể tích của cái hộp hình hộp chữ nhật đó là       

          6 x 5 x 4 = 120 (dm3)

  Có thể xếp được số hình lập phương 1dm3 là:

          120 : 1 = 120 (hình)

               Đáp số: 120 hình lập phương

  0
  2021-11-17T07:25:08+00:00

  Đáp án:

   120 hình lập phương 

  Giải thích các bước giải:

   Đổi 0,6 m = 6 dm

         1/2 m = 5 dm

  => Số hình lập phương có thể xếp đc là :

             6 x 5 x 4 : 1 = 120 ( hình )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )