người ta xếp các hình lập phương cạnh 1cm thành 1 hình lập phương có diện tích toàn phần là 600cm2. sau đó người ta sơn tất cả các mặt của hình lập ph

Question

người ta xếp các hình lập phương cạnh 1cm thành 1 hình lập phương có diện tích toàn phần là 600cm2. sau đó người ta sơn tất cả các mặt của hình lập phương lớn. Có … hình lập phương không được sơn mặt nào

in progress 0
Aubrey 3 giờ 2021-09-08T14:25:08+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:26:51+00:00

  Diện tích một mặt của hình lập phương lớn là:

  Ta có: 

  Do đó cạnh của hình lập phương lớn là 

  Do người ta sơn tất cả các mặt của hình lập phương lớn nên các hình lập phương nhỏ nằm trong hình lập phương lớn và cách các mặt của hình lập phương lớn một hình lập phương nhỏ sẽ không bị sơn.

  Các hình lập phương nhỏ này tạo thành một hình lập phương mới.

  Cạnh của hình lập phương mới là:

  Thể tích hình lập phương mới là:

  Thể tích một hình lập phương nhỏ là:

  Số hình lập phương nhỏ không bị sơn là:

  Đáp số: 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )