Người ta gọi sự tăng khối lượng(tăng cân) của ngan trong quá trình nuôi dưỡng là gì?

Question

Người ta gọi sự tăng khối lượng(tăng cân) của ngan trong quá trình nuôi dưỡng là gì?

in progress 0
Ayla 5 tháng 2021-07-16T16:36:45+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T16:38:20+00:00

  Sự sinh trưởng
   Giải thích: Là sự tăng về khối lượng, kích thước của các bộ phận cơ thể

  0
  2021-07-16T16:38:27+00:00

  Người ta gọi sự tăng khối lượng(tăng cân) của ngan trong quá trình nuôi dưỡng là sự sinh trởng của ngan

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )