Người ta làm một cái hộp hình lập phương không có nắp.biết rằng hộp đó có cạnh 7,8cm.tính diện tích để giấy để làm các hộp dó

Question

Người ta làm một cái hộp hình lập phương không có nắp.biết rằng hộp đó có cạnh 7,8cm.tính diện tích để giấy để làm các hộp dó

in progress 0
Anna 2 tháng 2021-10-01T23:31:15+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T23:33:04+00:00

  diện tích để giấy để làm các hộp dó là: 

  ` 7,8 . 7,8 . 5 304,2(cm^2)`

  đáp số ….

  0
  2021-10-01T23:33:06+00:00

  Đáp án:

   `304,2cm^2`

  Giải thích các bước giải:

  Vì hộp không có nắp nên chỉ có 5 mặt. 

  Nên diện tích bìa cần dùng để làm hộp là:

      `7,8×7,8 × 5 =304,2(cm^2)`

  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )