Người ta lăn sơn tường bên trong một phòng học hình hộp chữ nhật có kích thước dài 8m, rộng 6m, cao 4m. Phòng học có trần phẳng và 6 cửa sổ, mỗi cửa r

Question

Người ta lăn sơn tường bên trong một phòng học hình hộp chữ nhật có kích thước dài 8m, rộng 6m, cao 4m. Phòng học có trần phẳng và 6 cửa sổ, mỗi cửa rộng 1,2 cao 1,5 và mội cửa ra vào rộng 1,2 cao 2,2.Tính diện tích cần lăn sơn?

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-10-09T02:11:17+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T02:12:27+00:00

  Diện tích 4 bức tường của phòng học là:

       (8 + 6) × 2 × 4 = 112 (m²)

  Diện tích trần của phòng học là:

       8 × 6 = 48 (m²)

  Tổng diện tích 4 bức tường và trần của phòng học là:

       112 + 48 = 160 (m²)

  Diện tích mỗi cửa sổ của phòng học là:

       1,2 × 1,5 = 1,8 (m²)

  Diện tích 6 cửa sổ của phòng học là:

       1,8 × 6 = 10,8 (m²)

  Diện tích cửa ra vào của phòng học là:

       1,2 × 2,2 = 2,64 (m²)

  Diện tích cần lăn sơn là:

       160 – 10,8 – 2,64 = 146,56 (m²)

            Đáp số: 146,56 m²

   

  0
  2021-10-09T02:12:34+00:00

  Đáp án:

  Diện tích xung quanh của phòng học đó là:

         (8 + 6) × 2 × 4 = 112(m²)

  Tổng diện tích xung quanh và trần của căn phòng đó là:

         112 + 8 × 6 = 160(m²)

  Diện tích của 6 cửa sổ là:

         1,2 × 1,5 × 6 = 10,8(m²)

  Diện tích của cửa ra vào là:

         1,2 × 2,2 = 2,64(m²)

  Diện tích cần lăn sơn là:

         160 – 10,8 – 2,64 = 146,56(m²)

                              Đáp số: 146,56 m²

  Chúc học tốt!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )