Người ta mở hai vòi nước cùng chảy vào một bể không chứa nước thì sau 6h bể sẽ đầy .Nếu mở riêng vòi thứ nhất chảy trong 2h và vòi 2 chảy trong 3h thì

Question

Người ta mở hai vòi nước cùng chảy vào một bể không chứa nước thì sau 6h bể sẽ đầy .Nếu mở riêng vòi thứ nhất chảy trong 2h và vòi 2 chảy trong 3h thì đc 2/5 bể.Hỏi nếu vòi thứ hai chảy một mình thì bao lâu sẽ đầy bể?

in progress 0
aihong 3 tuần 2021-07-12T10:13:43+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:14:49+00:00

  Đáp án:

   `15   giờ`

  Giải thích các bước giải:

  `Gọi  thời   gian  vòi  1  chảy   là  x `

         `thời   gian  vòi   2  chảy   là  y`

  `Hai   vòi   nước   cùng   chảy   vào   một   cái   bể   không   nước   trong   6   giờ   thì   đầy   bể `

  ⇒ `1  ×  x + 1  ×  y = 1 6  (1)`

  `vòi   thứ    nhất   chảy   trong    2   giờ  ,  vòi   thứ   hai   chảy   tiếp   trong   3   giờ   nữa   thì   được   2/5   bể`

     ⇒ `2 × 1 x + 3 × 1 y = 2 5  (2)`

  `Từ   (1)   và   (2)   ta   có   :`

  ` 1 × x + 1 × y = 1 6 2 ×  1 x + 3 × 1 y = 2 5`

  ⇔` x = 10 × y = 15 ( thoả   mãn  )`

  `Vậy    thời    gian   vòi   thứ  2  chảy   riêng   đầy   bể   là   15   giờ  .`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )