Người ta muốn pha nước tắm với nhiệt độ 380C. Phải pha thêm bao nhiêu lít nước sôi vào 15 lít nước lạnh ở 240C. Biết nhiệt dung riêng của nước là c2 =

Question

Người ta muốn pha nước tắm với nhiệt độ 380C. Phải pha thêm bao nhiêu lít nước sôi vào 15 lít nước lạnh ở 240C. Biết nhiệt dung riêng của nước là c2 = 4200 J/kg/K.

in progress 0
Gianna 5 tháng 2021-07-21T09:36:56+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:38:11+00:00

  $#TopOne$

  Lời giải:

  Khi cân bằng nhiệt ở 38°C ta có: Qtỏa = Qthu ⇒ m1c1∆t1 = m2c2∆t2

  ⇒ m1.4200.(100-38) = 15.4200.(38-24)

  ⇒ m1 ≈ 3,39(kg)

  0
  2021-07-21T09:38:46+00:00

  Gọi thể tích nước sôi, nước lạnh cần pha là $V_1,V_2(l)$

  Nhiệt lượng nước sôi tỏa ra là:

  $Q_{t}=m_1.c_2(t_1-t)$

  Nhiệt lượng của nước lạnh thu vào là:

  $Q_{th}=m_2.c_2(t-t_2)$

  Theo phương trình cân bằng nhiệt:

  $Q_{t}=Q_{th}<=>m_1.c_2(t_1-t)=m_2.c_2(t-t_2)$

  $<=>D.V_1.c_2(t_1-t)=D.V_2.c_2(t-t_2)$

  $<=>V_1.(100-38)=15.(38-24)$

  $<=>V_1≈3,387(l)$

  Vậy . . .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )