Người ta muốn tải một công suất 20000W từ nhà máy đến khu dân cư cách nhà máy 20 km. Biết công suất hao phí trên dây tải là 400W và cứ 1km dây tải có

Question

Người ta muốn tải một công suất 20000W từ nhà máy đến khu dân cư cách nhà máy 20 km. Biết công suất hao phí trên dây tải là 400W và cứ 1km dây tải có điện trở 0,5 Ω.
a. Tính hiệu điện thế hai đầu đường dây tải.
b. Để công suất hao phí giảm còn 100W thì hiệu điện thế trên hai đầu đường dây phải tăng lên thêm bao nhiêu Vôn (V)?

in progress 0
Bella 1 năm 2021-09-18T14:13:32+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T14:15:19+00:00

  Đáp án:

  a) 1000V

  b) 3163V

  Giải thích các bước giải:

  a)

  Điện trở của dây là:

  \[R = 20.0,5 = 10\Omega \]

  Hiệu điện thế giữa 2 đầu đường dây là:

  \[{P_{hp}} = \dfrac{{{P^2}R}}{{{U^2}}} \Rightarrow 400 = \dfrac{{{{20000}^2}.10}}{{{U^2}}} \Rightarrow U = 3162V\]

  b) \[\begin{array}{l}
  {P_{hp}} = \dfrac{{{P^2}R}}{{{U^2}}} = 100\\
   \Rightarrow 100 = \dfrac{{{{20000}^2}.10}}{{{U^2}}} \Rightarrow U = 6325V
  \end{array}\]

  Vậy phải tăng thêm 3163V

  0
  2021-09-18T14:15:27+00:00

  Đáp án:

   a. U = 4472V

  b. U’ = 8944V

  Giải thích các bước giải: 

  Điện trở của toàn bộ đường dây là: 

  R = 20.2.0,5 = 20 ôm 

  a. Áp dụng công thức tính công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây truyền tải $P_{hp} = \frac{P^2.R}{U^2}$ suy ra: 
  $U = \sqrt{\frac{P^2.R}{P_hp}}$ 

  Hiệu điện thế ở hai đầu đường dây truyền tải là: 

  $U = \sqrt{\frac{20000^2.20}{400}} = 2000\sqrt{5}V$ = 4472V

  b. Để công suất hao phí giảm còn 100W, tức là giảm 4 lần thì hiệu điện thế ở hai đầu đường dây truyền tải tăng $\sqrt{4} = 2$ lần. 

  Hiệu điện thế lúc này là: 

  $U’ = 2.U = 2.2000\sqrt{5} = 4000\sqrt{5}$ = 8944V

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )