Người ta pha sơn đỏ với sơn trắng theo tỉ lệ 3:1. hỏi đã đùng bao nhiêu lít sơn đỏ để pha , biwets rằng sau khi pha được tất cả 28 lít sơn

Question

Người ta pha sơn đỏ với sơn trắng theo tỉ lệ 3:1. hỏi đã đùng bao nhiêu lít sơn đỏ để pha , biwets rằng sau khi pha được tất cả 28 lít sơn

in progress 0
Kinsley 3 tháng 2021-09-12T03:27:20+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T03:28:27+00:00

  Tổng số phần bằng nhau:

   (phần)

  Số lít sơn đỏ là:

  ĐS:  lít

  0
  2021-09-12T03:28:54+00:00

  Đáp án:

  $21$ lít

  Giải thích các bước giải:

  Ta có sơ đồ:

  $\left.\begin{array}{l}\text{Sơn đỏ:}\quad\ \ \overbrace{|–|–|–|}^{?\ \rm lít}\\\text{Sơn trắng:}\ \underbrace{|–|}_{?\ \rm lít}\end{array}\right\}\quad 28\ \rm lít$

  Tổng số phần bằng nhau:

  $3 + 1 = 4$ (phần)

  Số lít sơn đỏ là:

  $28\ :\ 4\times 3 = 21$ (lít)

  Đáp số: $21$ lít

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )