Người ta phải ốp 4 bức tường của 1 bể nước ,mỗi bức tường cần 10 viên gạch hình vuông có cạch 10 cm .hỏi có 4 bức tường có diện tích là bao nhiêu cm

Question

Người ta phải ốp 4 bức tường của 1 bể nước ,mỗi bức tường cần 10 viên gạch hình vuông có cạch 10 cm .hỏi có 4 bức tường có diện tích là bao nhiêu cm vuông giúp em vs em cần gấp

in progress 0
Amaya 23 phút 2021-09-07T07:36:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:37:19+00:00

  Đáp án: 

  4000m²

   

  Giải thích các bước giải:

  Diện tích của một viên gạch là

  10×10=100 (cm²)

  Diện tích một bức tường là

  100×10=1000 (cm²)

  Diện tích của bốn bức tường là

  1000×4=4000 (cm²)

  Đáp số: 4000 cm²

  yum gửi bà

  cho mk xin hay nhất dcd khum ạ

   

  0
  2021-09-07T07:38:05+00:00

                               Bài giải

    Diện tích `1` viên gạch là : 

             `10 × 10 = 100` (cm²)

    Diện tích `1` bức tường là : 

             `100 × 10 = 1000` (cm²)

   Diện tích `4` bức tường là :

             `1000 × 4 = 4000` (cm²)

                      Đáp số : `4000` cm²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )