Người ta phân lại nhiệt kế dựa trên đặc điểm nào?

Question

Người ta phân lại nhiệt kế dựa trên đặc điểm nào?

in progress 0
Kinsley 1 năm 2021-09-20T14:23:58+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:25:07+00:00

  Đáp án:

  Người ta phân lại nhiệt kế dựa trên đặc điểm:

  – Giới hạn đo của mỗi loại nhiệt kế.

  ‐ Hình dáng.

  – Đầu đo.

  0
  2021-09-20T14:25:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Người ta phân loại nhiệt kế chủ yếu dựa vào chất lỏng sử dụng và cấu tạo của nó. Ví dụ như nhiệt kế dầu, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế rượu, nhiệt kế kim loại, …

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )