Người ta phơi nắng 1 chậu chứa 5 lít nước. Sau 1 thời gian, nhiệt độ của nước tăng từ 28°C lên 34°C. Hỏi nước đã thu được bao nhiêu năng lượng từ mặt

Question

Người ta phơi nắng 1 chậu chứa 5 lít nước. Sau 1 thời gian, nhiệt độ của nước tăng từ 28°C lên 34°C. Hỏi nước đã thu được bao nhiêu năng lượng từ mặt trời.

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-09-20T13:56:46+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T13:57:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Nhiệt năng nước đã thu từ năng lượng của mặt trời là: 

  Q = 5.4200.(34 – 28) = 126 000J

  0
  2021-09-20T13:58:21+00:00

  Đáp án:

   $\text{Nước đã thu được từ năng lượng mặt trời là :}$

   $\text{Q = mcAt = 5.4200.(34 – 28) = 126 000J = 126kJ}$

  Vậy nước thu được $\text{126kJ}$ năng lượng mặt trời.

                 – Chúc bạn học tốt –                   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )