Người ta quét sơn phía trong một phòng học hình hộp dài 7,5m; rộng 4,5m và cao 3,5m. Biết phòng học có 1 cửa ra vào cao 2,2m; rộng 1,2m và 5 cửa số mỗ

Question

Người ta quét sơn phía trong một phòng học hình hộp dài 7,5m; rộng 4,5m và cao 3,5m. Biết phòng học có 1 cửa ra vào cao 2,2m; rộng 1,2m và 5 cửa số mỗi cửa cao 1,2m và rộng 0,9m
a) Tính diện tích cần quét sơn phòng họp mới
b) Tính số tiền sơn để sơn phòng học đó. Biết rằng giá 1kg sơn là 250000 và mỗi kg chỉ sơn đc 15m2
( Gỉa sử các kích thước đều được đo ở phía trong phòng học )

in progress 0
Charlie 3 tháng 2021-09-16T13:46:11+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T13:47:34+00:00

  Bạn tham khảo nhé~

  Đáp án:

  a) 109,71m²

  b) 1 828 500 đồng

  Lời giải chi tiết:

  a) Diện tích xung quanh của 4 bức tường là:

  (7,5+4,5).2.3,5=84 (m²)

  Diện tích trần nhà là:

  7,5.4,5=33,75 (m²)

  Diện tích cửa ra vào và 5 cửa sổ là:

  (2,2.1,2)+(1,2.0,9.5)=8,04 (m²)

  Diện tích cần quét sơn là:

  (84.33,75)-8,04=109,71 (m²)

  b) Số tiền sơn phòng học là:

  109,71:15.250 000=1 828 500 (đồng)

  Vậy…

   

  0
  2021-09-16T13:47:48+00:00

  a) Diện tích xung quanh phòng học đó là:

                (7,5 + 4,5) x 2 x 3,5 = 84 ( m2 )

       Diện tích mặt trần của phòng học đó là:

                7,5 x 4,5 = 33,75 ( m2 )

       Diện tích các cửa sổ của phòng học đó là:

                1,2 x 0,9 x 5 = 5,4 ( m2 )

       Diện tích cửa ra vào của phòng học đó là:

                2,2 x 1,2 = 2,64 ( m2 )

       Diện tích cần quét sơn của phòng học đó là:

                84 + 33,75 – 5,4 – 2,64 = 109,71 ( m2 )

  b) Khối lượng sơn cần dùng quét phòng học đó là:

                109,71 : 15 = 7,314 ( kg )

       Số tiền cần dùng để mua sơn là:

                7,314 x 250000 = 1828500 ( đồng )

                                    Đáp số: a) 7, 314 kg

                                                 b) 1828500 đồng

  @NO COPY

  @xin ctlhn

  @chucemhoctot^^

  # TEAM_IQ_2000 #

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )