Người ta sử dụng một cần cẩu có công suất là 10 kW để kéo một vật có khối lượng 1000 kg lên cao 10m. Biết hiệu suất của cần cẩu là 80%. Vậy cần cẩu cầ

Question

Người ta sử dụng một cần cẩu có công suất là 10 kW để kéo một vật có khối lượng 1000 kg lên cao 10m. Biết hiệu suất của cần cẩu là 80%. Vậy cần cẩu cần bao nhiêu thời gian để kéo vật lên.( Có tóm tắt giùm em vs ạ )

in progress 0
Elliana 2 tháng 2021-10-28T13:11:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:12:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $10kW=10000W$

  Trọng lượng của vật là :

  $P=10m=10.1000=10000(N)$

  Công có ích khi kéo vật lên cao là :

  $A_{ci} = P.h= 10000 . 10= 100000( J)$

  Thời gian để nâng vật lên là :

  $H=\frac{A_{ci}}{A_{tp}}.100$ %$=\frac{100000}{P.t}.100$%$=\frac{100000}{10000.t}.100$%$=\frac{10}{t} =80$%

  ⇒ $t=12,5s$

  0
  2021-10-28T13:13:15+00:00

  Đáp án:

   t = 12,5s

  Giải thích các bước giải:

   Công có ích của cần cẩu là:
  \[{A_i} = P.h = 10mh = 10.1000.10 = 100000J\]

  Công toàn phần của cần cẩu là:
  \[{A_{tp}} = \frac{{{A_i}}}{H} = \frac{{100000}}{{80\% }} = 125000J\]

  Thời gian cần cẩu thực hiện là:
  \[P = \frac{{{A_{tp}}}}{t} \Leftrightarrow t = \frac{{{A_{tp}}}}{P} = \frac{{125000}}{{10000}} = 12,5s\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )