Người ta thả một miếng đồng có khối lượng 460g vào nc. Miếng đồng nguội từ 80 độ C xuống còn 20 độ C. Biết nhiệt độ ban đầu của nc là 15 độ C, nhiệt d

Question

Người ta thả một miếng đồng có khối lượng 460g vào nc. Miếng đồng nguội từ 80 độ C xuống còn 20 độ C. Biết nhiệt độ ban đầu của nc là 15 độ C, nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.k, của nước là 4200J/kg.k
a) Tính khối lượng của nước nếu nhiệt mất máy không đáng kể
b) Tính khối lượng của nc nếu nhiệt mất máy ra môi trường xung quanh là 10%

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-09-18T13:41:55+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T13:42:57+00:00

  Đáp án:

  a. 0,5kg

  b. 0,45kg      

  Giải thích các bước giải:

  a. Vì nhiệt lượng tỏa ra bằng nhiệt lượng thu vào nên ta có:

  \[\begin{array}{l}
  {Q_{toa}} = {Q_{thu}}\\
   \Leftrightarrow {m_d}{c_d}\Delta {t_d} = {m_n}{c_n}\Delta {t_n}\\
   \Leftrightarrow 0,46.380.\left( {80 – 20} \right) = {m_n}.4200.\left( {20 – 15} \right)\\
   \Leftrightarrow {m_n} = 0,5kg
  \end{array}\]

  b. Vì nhiệt lượng thu vào bị mất ra 10% cho môi trường bên ngoài nên ta có:

  \[\begin{array}{l}
  90\% {Q_{toa}} = {Q_{thu}}\\
   \Leftrightarrow 90\% {m_d}{c_d}\Delta {t_d} = {m_n}{c_n}\Delta {t_n}\\
   \Leftrightarrow 90\% .0,46.380.\left( {80 – 20} \right) = {m_n}.4200.\left( {20 – 15} \right)\\
   \Leftrightarrow {m_n} = 0,45kg
  \end{array}\]

  0
  2021-09-18T13:43:46+00:00

  Đáp án:

  a, Đổi 460g=0,46g

  Ta có công thức : Q tỏa=Q thu

  <=> m1.c1.(t1-t)=m2.c2.(t-t2)

  <=> m2 = m1.c1.(t1-t) : c2.(t-t2)

  <=> m2= 0,46.380.(80-20) : [ 4200.(20-15) ]

  <=> m2= 0,5 (kg)

  Vậy khối lượng nước khi nhiệt mất không đáng kể là 0,5kg

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )