Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,5 kg vào nước. Miếng đồng nguội từ $80^{o}C$ xuống còn $20^{o}C$. Biết nhiệt độ ban đầu của nước là $15^{o}C$

Question

Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,5 kg vào nước. Miếng đồng nguội từ $80^{o}C$ xuống còn $20^{o}C$. Biết nhiệt độ ban đầu của nước là $15^{o}C$, nhiệt dung riêng của đồng là $380J/kgK$, của nước là $4200J/KgK$. Tính khối lượng của nước?

in progress 0
Mackenzie 3 tháng 2021-09-20T06:49:57+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T06:51:07+00:00

  Đáp án:

   m=1,257kg

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng công thức : Q=m.c.∆t

  Ta có nhiệt độ cuối cùng của miếng đồng cũng là nhiệt độ của hệ thống khi có sự cân bằng nhiệt

   Gọi m(kg) là khối lượng của nước 

  Nhiệt lượng cần thiết để miếng đồng tỏa ra khi hạ nhiệt độ từ 80°C xuống 20°C

  Q1=0,5.380.(80-20)=26400(J)

  Nhiệt lượng cần thiết để m(kg) nước thu vào khi tăng nhiệt độ từ 15°C lên 20°C

  Q2=m.4200.(20-15)=21000.m (J)

  Bỏ qua mọi sự mất mát và trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh

  Theo phương trình cân bằng nhiệt

  Q1=Q2

  =>26400=21000.m

  =>m=1,257 (kg)

  Vậy khối lượng của nước là 1,257 kg

  0
  2021-09-20T06:51:55+00:00

  -Khi xảy ra quá trình cân bằng nhiệt ta có phương trình:

          Qtỏa=Qthu

  <=> m1c1( t1-t)=m2c2( t-t2)     (1)

  -Khối lượng nước là:

          (1) <=>  m2= m1c1( t1-t)  /   c2 ( t-t2

  -Thay số ta được

  m2= 0,543 (kg)

  Đáp số: 0,542 kg

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )