người ta thả một miếng đồng nặng 60g ở nhiệt độ 100°c vào 2.5ml nước, nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là 30°c tính nhiệt độ ban đầu của nước cho biết nhiệ

Question

người ta thả một miếng đồng nặng 60g ở nhiệt độ 100°c vào 2.5ml nước, nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là 30°c tính nhiệt độ ban đầu của nước cho biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K của nước là 4200J/kg.K

in progress 0
Eva 2 tuần 2021-07-11T13:25:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:27:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   BÀI LÀM NÈ

  Nhiệt lượng tỏa ra của quả miếng đồng là:

  Q1=m1.c1.Δ t

  =0,06.380.(t1-t2)

  =22,8.(100-30)

  =2280-684

  =1596 (J)

  Khi có cần = nhiệt 

  Qtỏa =Qthu

  suy ra Q1=Q2

  m2.c2.Δt=1596

  Δt2=0,06.1596

        =

  0
  2021-07-11T13:27:16+00:00

  Đáp án: $t_{2}$ = $28,48^{0}$ C

   

  Giải thích các bước giải: Đổi = 60g = 0,6 kg

  V = 2,5 l

  ⇒ $m_{2}$ = 2,5 kg

  Nhiệt lượng do miếng đồng tỏa ra là :

  $Q_{tỏa}$ = $m_{1}$$c_{1}$($t_{1}$ – t)

                  = 0,06 . 380 . 70 = 1596 (J)

  Theo pt cân bằng nhiệt ta có :

  $Q_{thu}$ = $Q_{tỏa}$

  ⇔$m_{2}$ $c_{2}$ (t – $t_{2}$) = 1596

  ⇔ 2,5 . 4200( 30 – $t_{2}$) = 1596

  ⇔ $t_{2}$ = $28,48^{0}$ C

  ( nhớ cho mình ctl hay nhất nhé chúc bn học tốt)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )