Người ta thống kê số chim bồ câu của các chuồng trong một trang trại chăn nuôi và ghi lại trong bảng “tần số” sau: Số chim bồ câu (x) 9 10 11 12 Tần

Question

Người ta thống kê số chim bồ câu của các chuồng trong một trang trại chăn nuôi và ghi lại trong bảng “tần số” sau:
Số chim bồ câu (x) 9 10 11 12
Tần số (n) 4 3 4 1 N = 12
Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

in progress 0
Kaylee 1 tháng 2021-10-20T19:14:56+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T19:16:08+00:00

  Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là `4`

  ( Gồm ` 9;10;11;12` )

  0
  2021-10-20T19:16:18+00:00

  Đáp án:

  Nhìn vào bảng tần số, ta thấy: Các giá trị khác nhau là 9; 10; 11 và 12.

  Vậy có tất cả 4 giá trị khác nhau của dấu hiệu.

  Chúc học tốt!!!

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )