Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí là dựa vào tính chất nào? A. Oxi tan trong nước B. Oxi nặng hơn không khí C. Oxi không mùi, màu, vị D. Kh

Question

Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí là dựa vào tính chất nào?
A. Oxi tan trong nước
B. Oxi nặng hơn không khí
C. Oxi không mùi, màu, vị
D. Khí oxi dễ trộn lẫn trong không khí

in progress 0
Amara 1 tháng 2021-08-05T15:37:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:39:31+00:00

  Đáp án:

  B. Oxi nặng hơn không khí

  Giải thích các bước giải:

   người ta thu oxi = cách đẩy nước và không khí đựa vào t/c oxi ít tan trg nước và nặng hơn kk 

  – Cách thu: đẩy nước: đặt úp bình

  – Đẩy không khí: đặt đứng bình

  0
  2021-08-05T15:39:33+00:00

  đáp án:

  Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí là dựa vào tính chất nào?

  A. Oxi tan trong nước

  B. Oxi nặng hơn không khí

  C. Oxi không mùi, màu, vị

  D. Khí oxi dễ trộn lẫn trong không khí

   giải thích các bước giải:

  – Khí oxi có ≈1,1 => oxi nặng hơn không khí => thu khí oxi bằng cách đẩy không khí

  (ngửa lọ chứa khí oxi, không úp vì oxi có thể bị bay xuống nên ko thu đc)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )