Người ta thu khí oxi bằng cách đấy nước là dựa vào tính chất nào? A. Oxi tan ít trong nước B. Oxi nặng hơn không khí C. Oxi không mùi, màu, vị D. Khí

Question

Người ta thu khí oxi bằng cách đấy nước là dựa vào tính chất nào?
A. Oxi tan ít trong nước
B. Oxi nặng hơn không khí
C. Oxi không mùi, màu, vị
D. Khí oxi dễ trộn lẫn trong không khí

in progress 0
Alexandra 1 tháng 2021-08-03T22:56:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T22:57:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Người ta thu khí oxi bằng cách đấy nước là dựa vào tính chất nào?
  A. Oxi tan ít trong nước
  B. Oxi nặng hơn không khí
  C. Oxi không mùi, màu, vị
  D. Khí oxi dễ trộn lẫn trong không khí

  0
  2021-08-03T22:58:06+00:00

  Người ta thu khí oxi bằng cách đấy nước là dựa vào tính chất nào?

  `->` A. Oxi tan ít trong nước

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )