người ta thực hiền hai phếp lai ở 1 loài động vật : _phép lai 1 : lai bố mẹ thần chủng : lông dài mắt thỏ với lông ngắn , mắt bình thường được f1 toàn

Question

người ta thực hiền hai phếp lai ở 1 loài động vật :
_phép lai 1 : lai bố mẹ thần chủng : lông dài mắt thỏ với lông ngắn , mắt bình thường được f1 toàn lông dài , mắt bình thường. tiếp tục lai f1 với nhau ở f2 có 25% lông dài mắt thỏi , 50% lông dài mắt bình thường , 25% lông ngắn, mắt bình thường
_phép lai 2 : lai bố mẹ thuần chủng: lông dài mắt bình thường với lông ngắn mắt thỏi được f1 toàn lông dài , mắt bình thường . tiếp tục lai f1 với nhau được f2 75% lông dài mắt bình thường ; 25% lông ngắn mắt bình thường
BIỆN LUẬn xác định các cặp bố mẹ trong 2 phép lai trên và vết sơ đồ lai từ P đến F2 . Biết rằng cấu trúc các NST không thay đổi trong giảm phân
mình đang cần gấp ai làm hộ mình với ạ mình tặng 5 sao và cảm cơn cho nhaaaaa

in progress 0
Alaia 3 tháng 2021-09-07T13:46:42+00:00 1 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T13:48:34+00:00

  + Phép lai 1:

  P tc :lông dài,mắt đỏ × lông ngắn,mắt đen —> 100% dài ,đen.

  –> Tính trạng dài và tính trạng đen là  tính trạng trội.

  A: lông dài a: lông ngắn

  B:mắt đen b: mắt đỏ

  KG của P tc là AAbb× aaBB

  F1:có tỉ 1:2:1 khác với tỉ lệ 9:3:3:1

  Có hiện tượng liên kết gen–> kiểu gen của P là:

  Ab/Ab × aB/aB

  –> F1:Ab/aB × aB

  + Phép lai 2:tương tự phép lai 1:KH của P:

  AB/AB × ab/ab

  Ab/AB F1:AB / ab × AB / ab.

  Học tốt nhá bạn,not copy.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )