Người ta thực thiện công 100J để nén khí trong một xilanh. Biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20J độ biến thiên nội năng của khí là

Question

Người ta thực thiện công 100J để nén khí trong một xilanh. Biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20J độ biến thiên nội năng của khí là bao nhiêu? (Tóm tắt giúp em với. Cảm ơn ạ)

in progress 0
Mary 2 tháng 2021-07-19T09:51:02+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:52:17+00:00

  Đáp án: `ΔU=80J`

  Tóm tắt:

  Công mà khí nhận được: `A=+100J`

  Nhiệt lượng mà khí tỏa ra: `Q=-20J`

  → `ΔU=?`

  Giải:

  Độ biến thiên nội năng của khí:

  `ΔU=Q+A=-20+100=80 \ (J)`

  0
  2021-07-19T09:52:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    Tóm tắt:

  Hệ thực hiện công: `A>0` nên `A=100J`

  Hệ truyền nhiệt lượng `Q<0` nên `Q=-20J`

  `ΔU=?J`

  Áp dụng nguyên lí I NĐLH thì độ biến thiên nội năng của khí:

    `ΔU=A+Q=100+(-20)=80J`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )