Người tham gia giao thông ở phía sau và bên phải người điều khiển giao thông phải dừng lại khi thấy hiệu lệnh nào dưới đây của người điều khiển giao t

Question

Người tham gia giao thông ở phía sau và bên phải người điều khiển giao thông phải dừng lại khi thấy hiệu lệnh nào dưới đây của người điều khiển giao thông?
A. Tay phải giơ về phía trước.
B. Tay phải giơ về phía sau.
C. Hai tay dang ngang.
D. Một tay dang ngang.

in progress 0
Ariana 3 tháng 2021-09-09T07:55:47+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T07:57:33+00:00

  D. Một tay dang ngang

  Chúc bạn làm đề an toàn giao thông tốt

  0
  2021-09-09T07:57:37+00:00

  A.tay phải giơ về phía trước.

  CHCUS BẠN HỌC TỚT!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )