người thợ gò một thùng tôn không nắp có chiều dài 2.5dm chiều rộng 20 cm chiều cao 4 dm .hỏi a, diện tích để làm thùng làm bao nhiêu dm2 b, mức nc đ

Question

người thợ gò một thùng tôn không nắp có chiều dài 2.5dm chiều rộng 20 cm chiều cao 4 dm .hỏi
a, diện tích để làm thùng làm bao nhiêu dm2
b, mức nc được đựng trong thùng là 4/5 chiều cao bể. Tính thể tích nc trong thùng

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-11-21T04:00:18+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T04:01:24+00:00

  Đáp án:

   ở dưới

  Giải thích các bước giải:

   $20cm=2dm$

  Diện tích tôn để làm thùng là

  $(2,5+2)x2x4 +2,5×2=41dm^2$

  4/5 chiều cao bể là

  $4×4:5=3,2dm$

  Thể tích mức nước là

  $2,5x2x3,2=28,8dm^3$

  0
  2021-11-21T04:02:07+00:00

  a) Đổi: `20 cm = 2 dm`

      Diện tích xung quanh thùng tôn là:

      `(2,5 + 2) × 2 × 4 = 36 (dm²)`

      Diện tích tôn làm thùng là:

      `36 + 2,5 × 2 = 41 (dm²)`

  b) `4/5` chiều cao của thùng là:

       `4 × 4/5 = 3,2 (dm)`

       Thể tích nước trong thùng là:

        `2,5 × 2 × 3,2 = 28,8 (dm³)`

         ĐS: …

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )