Người thợ lặn xuống nước ở độ sâu 7 m a ) Tính áp suất của nước ép cơ thể biết trọng lượng riêng của nước là 10.000 N/m^3 b ) Cho diện tích cơ thể l

Question

Người thợ lặn xuống nước ở độ sâu 7 m
a ) Tính áp suất của nước ép cơ thể biết trọng lượng riêng của nước là 10.000 N/m^3
b ) Cho diện tích cơ thể là 1 , 5 m^2 . Tính áp lực của cơ thể

in progress 0
Melanie 3 tuần 2021-08-18T22:37:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:38:52+00:00

  `a.` Áp suất của nước ép cơ thể là:

  $p=d.h=10000.7=70000(N/m^2)$

  `b.` Áp lực của nước lên cơ thể là:

  `F=p.S=70000.1,5=105000(N)`

   

  0
  2021-08-18T22:38:57+00:00

  Đáp án:  a)`70000Pa`

                b)`105000N`

  Giải thích các bước giải:

    a)        

  Gọi chiều cao từ người thợ lặn đến mặt thoáng của nước là `h`,trong lương riêng của nước là `d`

      Áp suất của nước tác dụng lên người thợ lăn là:

                            `p=h×d=7×10000=70000(Pa)`

  b)

           Gọi diện cơ thể là `S`

         Áp lực lên cơ thể là:

  `p=F/S⇒F=p×S=70000×1,5=105000(N)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )