Người thứ nhất có lượng khí lưu thôg trong 1 phút là 7560ml khí mỗi lần hít vào 420ml khí. Người thứ 2 có lượng khí lưu thông trong 1 phút là 7440ml k

Question

Người thứ nhất có lượng khí lưu thôg trong 1 phút là 7560ml khí mỗi lần hít vào 420ml khí. Người thứ 2 có lượng khí lưu thông trong 1 phút là 7440ml khí,mỗi lần hít vào 620 ml khí biết rằng mỗi lần hít vào và thở ra luôn có 150ml khí nằm trong đường dẫn khí(khoảng chết)
a) tính nhịp hô hấp của người thứ nhất với người thứ 2
b) so sánh lượng khí hữu ích ở phế nang của người thứ 1 và người thứ 2 từ ví dụ trên ta rút ra đc kết luận j

in progress 0
Alaia 4 tháng 2021-08-14T20:20:03+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T20:21:07+00:00

  Đáp án: mình không biết rút ra kết luận mình xin lỗi nhé cho mình năm sao nhé

  Giải thích các bước giải:

   

  nguoi-thu-nhat-co-luong-khi-luu-thog-trong-1-phut-la-7560ml-khi-moi-lan-hit-vao-420ml-khi-nguoi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )