Người thứ nhất có lượng khí lưu thông trong 1p là 7560 ml khí mỗi lần hít vào là 420ml khí. Người thứ 2 có lượng khí lưu thông trong 1p là 7440ml khí

Question

Người thứ nhất có lượng khí lưu thông trong 1p là 7560 ml khí mỗi lần hít vào là 420ml khí. Người thứ 2 có lượng khí lưu thông trong 1p là 7440ml khí mỗi lần hít vào là 620ml khí biết rằng mỗi lần hít vào và thở ra luôn có 150ml khí nằm trong đường dẫn khí ( khoảng chết )
a) tính nhịp hô hấp của người thứ 1 với người thứ 2
b) so sánh lượng khí hữu ích ở phế nang của người thứ 1 và người thứ 2. Từ ví dụ trên ta rút ra đc điều gì

in progress 0
Kennedy 1 năm 2021-08-14T20:00:33+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-14T20:01:54+00:00

    hình như đề sai sai cái gì đó :>

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )