Người thứ nhất đi xe máy từ A đến B với vân tốc là 40 km/h , người thứ hai đi xe đạp cũng từ A đến B với vận tốc là 25 km/h . Để đi hết quãng đường AB

Question

Người thứ nhất đi xe máy từ A đến B với vân tốc là 40 km/h , người thứ hai đi xe đạp cũng từ A đến B với vận tốc là 25 km/h . Để đi hết quãng đường AB người thứ nhất cần ít thời gian hơn người thứ hai là 1 giờ 30 phút . Tính quãng đường AB ?

in progress 0
Sarah 3 tuần 2021-11-24T15:13:42+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T15:15:37+00:00

  Đáp án: 100 km

   

  Giải thích các bước giải:

   Đổi 1h 30p = 1,5 giờ

  Gọi thời gian người thứ 1 đi hết quãng đường là: x (giờ) (X>0)

  => thời gian người thứ 2 đi là: x+1,5 (giờ)

  VÌ trên cùng quãng đường AB nên:

  $\begin{array}{l}
  40.x = 25.\left( {x + 1,5} \right)\\
   \Rightarrow 40x = 25x + 37,5\\
   \Rightarrow 15x = 37,5\\
   \Rightarrow x = 2,5\left( h \right)\\
   \Rightarrow AB = 40.x = 100\left( {km} \right)
  \end{array}$

  Vậy AB dài 100 km.

  0
  2021-11-24T15:15:38+00:00

  $\text{Gọi độ dài quãng đường AB là x (km) (x > 0)}$

  $\text{Thời gian người đi xe máy đi từ A đến B là: $\dfrac{x}{40}$ (h)}$

  $\text{Thời gian người đi xe đạp đi từ A đến B là: $\dfrac{x}{25}$ (h)}$

  $\text{Theo giả thiết, để đi hết quãng đường AB}$

  $\text{người thứ nhất ít thời gian hơn người thứ hai 1 giờ 30 phút = $\dfrac{3}{2}$ h}$

  ⇒ $\text{Ta có phương trình:}$

  $\text{$\dfrac{x}{40}$ + $\dfrac{3}{2}$ = $\dfrac{x}{25}$}$

  ⇔ $\text{$\dfrac{5x}{200}$ + $\dfrac{300}{200}$ = $\dfrac{8x}{200}$}$

  ⇔ $\text{5x + 300 = 8x}$

  ⇔ $\text{5x – 8x = -300}$

  ⇔ $\text{-3x = -300}$

  ⇔ $\text{x = 100 (TMĐK)}$

  ⇔ $\text{Vậy quãng đường AB dài 100km}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )