người tinh khôn được hình thành vào thời gian nào??

Question

người tinh khôn được hình thành vào thời gian nào??

in progress 0
Adeline 6 ngày 2021-12-03T13:10:20+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T13:11:31+00:00

  người tinh khôn được tiến hóa từ loài vượn

  được hình thành vào thời gian ….. chịu :))))

  0
  2021-12-03T13:11:39+00:00

  Đến cuối thời kì đá cũ khoảng 4 vạn năm trước đây, con người hoàn thành quá trình tự cải biến mình, đã loại bỏ hết dấu tích vượn trên người, trở thành người tinh khôn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )