Người Việt Nam định cư và nhập quốc tịch nước ngoài có phải là công dân Việt Nam

Question

Người Việt Nam định cư và nhập quốc tịch nước ngoài có phải là công dân Việt Nam

in progress 0
Eloise 3 tháng 2021-09-15T02:04:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T02:06:00+00:00

  “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài”.

  0
  2021-09-15T02:06:22+00:00

  Theo khoản 4 điều 3 luật Quốc tịch Việt Nam, họ vẫn là người Việt Nam nhưng là đã từng có quốc tịch Việt Nam nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )