Nguồn cung cấp nước và chế độ dòng chảy của sông có mối qua hệ như thế nào với nhau? Tại sao chế độ Dòng chảy và mực nước của các con sông hiện nay

Question

Nguồn cung cấp nước và chế độ dòng chảy của sông có mối qua hệ như thế nào với nhau? Tại sao chế độ
Dòng chảy và mực nước của các con sông hiện nay lại có sự thay đổi?

in progress 0
Eliza 5 tháng 2021-07-17T18:55:48+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T18:57:18+00:00

  – Mối quan hệ giữa nguồn cung cấp nước và chế độ nước sông là:

  + Nếu sông phụ thuộc vào một nguồn cung cấp thì thủy chế đơn giản.

  + Nếu sông phụ thuộc vào nhiều nguồn cung cấp thì thủy chế phức tạp hơn.

  Mực nước biển ở các khu vực ven biển có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố như thủy triều, gió, sóng, và thậm chí áp suất khí quyển đều đóng một vai trò quan trọng đối với thủy triều và dòng chảy của đại dương

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )