Nguồn năng lượng chủ yếu sinh ra ngoại lực là gì?

Question

Nguồn năng lượng chủ yếu sinh ra ngoại lực là gì?

in progress 0
Rylee 2 tháng 2021-10-06T09:34:39+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T09:35:42+00:00

   Khái niệm: Ngoại lực là lực có nguồn gốc ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất. Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực chủ yếu là nguồn năng lượng của bức xa mặt trời.

  0
  2021-10-06T09:36:15+00:00

  Ngoại lực là lực có nguồn gốc từ bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất mà chủ yếu có nguồn gốc từ năng lượng bức xạ Mặt Trời.

  Nguồn năng lượng chủ yếu sinh ra ngoại lực là năng lượng bức xạ Mặt Trời vì dưới tác dụng nhiệt cùa Mặt Trời, đá trên bề mặt thạch quyển bị phá hủy và nguồn năng lượng cùa các tác nhân ngoại lực (nước chảy, gió, băng tuyết…) đều có nguồn gốc từ bức xạ Mặt Trời.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )